Machinebreukverzekering

Verzeker jouw machines!

Vaak bent u voor uw bedrijfsuitvoering afhankelijk van allerlei machines. Indien deze plots beschadigd raken kan dit zware financiële gevolgen hebben. Een verzekering machinebreuk verzekert de materiële schade aan machines en toestellen die wordt gebruikt op de bedrijfsactiviteit uit te voeren. 

Wat is gedekt door een machinebreukverzekering? 

Schade aan machines

Een machinebreukverzekering dekt de kosten voor de herstelling of vervanging van beschadigde machines als gevolg van een onvoorzienbare en plotselinge gebeurtenis, naargelang de verzekerde waarde in uw polis.

Welke schade is onder meer gedekt?

  • Accidentele schade veroorzaakt door werknemers
  • Het vallen, stoten of botsen van de machines
  • Het falen van een beveiligings- of regeltoestel
  • Schade door fout in een aangekoppeld toestel
  • Materiaal-, constructie- of montagefouten
  • Schade door elektrische stroom
  • Schade door oververhitting

Aanvullende kosten

Een machinebreukverzekering dekt meer dan enkel het herstel van de machine. Bij een productiestilstand komen er uiteraard nog andere kosten kijken, ook deze kunnen mee gedekt worden. 

Ook deze kosten worden onder meer vergoed:

  • Arbeidslonen, reiskosten en verblijfskosten van de hersteller(s)
  • Opruimkosten en meerkosten voor overwerk en/of expresszendingen die de herstelling kunnen versnellen
  • Kosten voor de heropstart van de productie

 

Vraag een offerte